Tin tức

Các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện trong gia đình

Phần lớn những tai nạn xảy ra là do va chạm phải những vật mang điện gây điện giật, nhưng cũng có những trường hợp không va chạm mà vẫn bị tai nạn... click xem ngay.